مراسم پرفيض دعاى كميل

تقویم
موكب زهير بن القين
Date
05.09.2019 6:00 pm - 9:00 pm
جای/محل
Author
Ali Alhusaini

Description

امام صادق(ع)مےفرمایند:

ڪسے ڪہ نياز مؤمنے را بدون هيچگونہ ڪوچڪ ڪردن او برطرف نمايد او را بہ بهشت بشارت دهید.

إز جنابعالى دعوت مى شود كه در مراسم پر فيض دعاى كميل، ساعت 18:00 در

هيئت زهير ابن القين

اطلاعات محل

حسينيه زهير بن القين

Country
Sweden
County
Värmlands län
Street
8 Blockgatan

Comments

عكس ها

  • شب اول محرم ۱۴۴۰ هجری قمری حسینیه زهیر بن القین شهر کارلستاد_8
  • هيئت زهير ابن القين فرملاند_13
  • شب اول محرم ۱۴۴۰ هجری قمری حسینیه زهیر بن القین شهر کارلستاد_9
  • هيئت زهير ابن القين فرملاند_4
  • شب اول محرم ۱۴۴۰ هجری قمری حسینیه زهیر بن القین شهر کارلستاد_7