عكس ها

  • شب اول محرم ۱۴۴۰ هجری قمری حسینیه زهیر بن القین شهر کارلستاد_1
  • هيئت زهير ابن القين فرملاند_2
  • هيئت زهير ابن القين فرملاند_6
  • هيئت زهير ابن القين فرملاند_10
  • هيئت زهير ابن القين فرملاند_13